Καλοσωρίσατε στην επίσημη σελίδα της Κοινότητας Αρναδιού

Σχολεία

Στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο που λειτουργούσε  πριν την τουρκική εισβολή φοιτούσαν κατά το σχολικό έτος 1973-74 46 μαθητές.